Masterhead

Takk for at du besøker politikkavisen.no. Fyll ut skjemaet under:

Navn/selskap:

E-post:

Overskrift:

Melding:

Sponsede artikler

Dette nettstedet tillater at du skriver artikler i markedsføringssammenheng, og slike artikler vil bli merket som sponsede artikler. Du bestemmer innholdet og du kan ha lenker tilbake til dine produktsider. Forutsetningen for sponsede artikler er at artiklene også har en merverdi utover ren produktreklame, for eksempel nyttige tips eller faktaopplysninger.

Fortell om dine produkter og tjenester

I sponsede artikler kan du fortelle om og promotere dine produkter og tjenester. Du kan også legge inn flere lenker direkte til dine produktsider eller direkte til dine egne registrerings- og bestillingssider.

Positiv omtale

Positiv omtale fra andres nettsteder med lenker tilbake til dine egne hjemmesider styrker både merkevarer og dine egne nettsiders rangering på nettet. Vi anbefaler imidlertid moderat bruk av lenker tilbake til egne nettsider fra en artikkel; overdreven bruk kan virke mot sin hensikt og i verste fall redusere rangeringen av egne nettsteder i søkemotorer som Google.

Lenger eksponering

Mens vanlige artikler etter hvert forsvinner fra nettsidene, vil sponsede artikler blir liggende synlig i en angitt avtaleperiode på fra en til 12 måneder. Dette garanterer en lenger eksponeringsperiode enn andre artikler på nettstedet.

Kontakt oss for mer informasjon.