Masterhead

Takk for at du besøker politikkavisen.no. Fyll ut skjemaet under:

Navn/selskap:

E-post:

Overskrift:

Melding:

Registrer deg

Fyll ut eller endre skjemaet under for å bli registrert artikkelforfatter. Du kan fritt velge forfatternavn, men det er ikke tillatt å benytte identiteten til andre personer eller organisasjoner:

 

 

Hvorfor bør jeg registrere meg?

Ved å registrere deg får du utvidede muligheter til å formidle det du ønsker på en bedre og mer effektiv måte.

Oversikt over artikler

Registreringen gir det en brukerkonto der du kan endre de brukerprofil. Du vil få oversikt over de artikler du har skrevet, og en mulighet til selv å redigere og slette de artiklene du selv har skrevet.

Bedre profilering

Du blir registrert som forfatter av artikkelen og kan legge inn et lite bilde (Avatar, max 40 x 40 piksler) av deg selv eller din organisasjon slik at dette vises i den artikkelen du skriver, men det er ikke noe krav at du gjør det.

Høyere prioritering

Registrerte brukere vil prioriteres høyere enn uregistrerte brukere både i forhold til behandlingstid og prioritering som følge av plasshensyn på siden.

Umiddelbar publisering

Dersom redaksjonen etter noe tid vurderer at dine artikler alltid er innefor våre retningslinjer , er etterrettelige og holder en god standard, vil du etter noe tid kunne publisere artikler uten forhåndsgodkjenning. Artiklene dine vil dermed publiseres umiddelbart etter at de legges inn.

Tilbud om bidrag på nye nettsteder
Dersom du ønsker det vil du kunne motta nyheter om nye nettsteder hvor det kan være interessant for deg å legge ut artikler, slik at du kan benytte din konto til å skrive artikler på flere nettsteder.