Masterhead

Takk for at du besøker politikkavisen.no. Fyll ut skjemaet under:

Navn/selskap:

E-post:

Overskrift:

Melding:

Personvern

Denne nettsiden tilbyr en oversikt over nyhetsbildet for våre besøkende og registrerte brukere. I noen tilfeller vil vi benytte identifiserbar informasjon som for eksempel innloggingsnavn, epost-adresse og telefonnummer og denne informasjonen vil være underlagt personvernhensyn. Slik informasjon vil ikke i noe tilfelle være gjenstand for videresalg, utlån eller på annen måte bli gjort tilgjengelig for tredjepart. Personvernloven i Norge gir dessuten en generell beskyttelse for misbruk av personvernopplysninger i Norge.

På noen av våre sider vil besøkende bli bedt om å oppgi informasjon som identifiserer brukeren. Dette kan for eksempel være innloggingsnavn, e-post adresse eller lignende. Denne informasjonen blir brukt til å identifisere brukeren og til å gi en tilpasset brukertjeneste. I tillegg blir informasjonen brukt til å beskytte brukerens bruk og personlige opplysninger mot innsyn fra andre, ved for eksempel bruk av personlige passord. Dette gjelder de deler av våre nettsider der vi tilbyr brukertilpassede tjenester eller ved salg. Personopplysninger vil også bli benyttet om brukeren deltar i brukerundersøkelser, konkurranser eller der brukeren selv bidrar med informasjon.

Bruk av automatisert innsamling av informasjon

Dette nettstedet vil benytte automatiserte verktøy for innsamling av bakgrunnsinformasjon, for eksempel hvilken internettleverandør du er tilknyttet. Vi benytter kun anerkjente metoder som ikke er i strid med norsk lov og som ikke oppbevares over tid med mindre dette er tillat. For å kunne tilby en tilpasset og automatisert brukeropplevelse vil vi i noen tilfeller også benytte oss av ’cookies’ for å lagre informasjon på brukerens egen PC. Brukere har selv muligheten til når som helst å skru av ’cookies’. Dette vil imidlertid kunne medføre at brukeropplevelsen forringes eller at noen av våre tjenester ikke vil være tilgjengelige.

Bruk av anonymisert informasjon

Internett-publisering gir muligheter for tilpasset innhold og brukeropplevelser, og vi ønsker å tilby innhold som er mest mulig tilpasset brukeren. Samtidig forplikter vi oss til å bevare personvernet ved ikke å dele personsensitive opplysninger med andre.

Informasjon som ikke identifiserer deg som enkeltindivid, men som identifiserer dine vaner og holdninger vil kunne bli brukt av oss og våre samarbeidspartnere på ulike måter. Vi vil kombinere anonymisert informasjon fra vårt eget nettsted med med tilsvarende anonymisert informasjon fra andre. Vi gjør dette kun under den forutsetningen at informasjonen ikke på noen måte kan spores tilbake til enkeltindivider. Hensikten med denne analysen er å kunne forbedre våre tjenester mot de ulike målgrupper som vi identifiserer. Anonymisert informasjon vil også kunne deles med andre i tråd med de begrensninger og den registreringsplikt som datatilsynet krever for slik virksomhet.

Bruk av personopplysninger

Unikt identifiserbare personopplysninger vil bli brukt til å kommunisere med våre registrerte bruker om deres preferanser, til å opplyse om brukervilkår og vår bruk av personopplysninger. Vi vil også benytte informasjonen til å tilby nye produkter og tjenester som det er sannsynlig vil være av interesse basert på de personopplysningene vi har lagret.

Personopplysninger vil også in noen tilfeller bli brukt internt, for eksempel for å administrere den tekniske broken av våre nettsider, og for å spore og verifisere bidragsytere.

In noen tilfeller vil det av tekniske grunner ikke være mulig å hindre tilgang til personopplysninger fra tredjepart. Dette gjelder tilfeller der tredjepart er involvert i tekniske operasjoner og kundestøtte. I slike tilfeller vil vi kreve en konfidensialitetserklæring og under alle omstendigheter sørge for at tilgangen til sensitive personopplysninger begrenses mest mulig og er i tråd med de retningslinjer som er utarbeidet for slik virksomhet.

Vi kan også bli pålagt av myndighetene å oppgi personopplysninger, for eksempel i forbindelse med straffeforfølgelse. Unntaksvis vil også personopplysninger kunne bli brukt overfor tredjepart dersom det oppstår en konflikt knyttet til økonomisk mislighold og lignende.

Samarbeidspartnere, lenker og annonsører

Dette nettstedet har både samarbeidspartnere, bidragsytere og annonsører, og vi forventer at disse følger våre retningslinjer for personvern. Vi har imidlertid ikke mulighet til å kontrollere tredjeparts bruk av dataopplysninger og disse vil kunne operere med andre retningslinjer. Dette gjelder spesielt tredjeparts bruk av ’cookies’ for innsamling av opplysninger. Vi er derfor ikke ansvarlig for tredjeparts bruk av personopplysninger som delvis vil kunne være innhentet gjennom den tilgang tredjepart har hatt til våre nettsider og våre brukere. Besøkende og brukere bes derfor vise aktsomhet i forhold til annonsører og andre som tilbyr sine tjenester på våre nettsider, og vi oppfordrer alle til en kritisk gjennomgang av de personvernhensyn slike aktører har etablert.

Dersom du selv velger å oppgi eller på annen mate frigjøre personopplysninger på våre nettsider slik at disse kan sees av alle, star du selv ansvarlig for hvordan disse personopplysningene vil kunne bli brukt av andre. Slik frivillig frigivelse av personopplysninger omfattes ikke av de personvernhensyn vi forplikter oss til å beskytte.

Mindreårige

Dette nettstedet forsøker ikke å samle informasjon om mindreårige under 13 år, og vi vil slette den informasjonen som er knyttet til mindreårige derom vi oppdager dette.

Endringer av retningslinjer

Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer I disse retningslinjene uten forvarsel. Bruk av våre nettsider og tjenester forutsetter at du aksepterer våre retningslinjer. Besøk derfor denne nettsiden igjen dersom du er usikker på hvilke retningslinjer vi til enhver tid følger for personopplysninger.