Masterhead

Takk for at du besøker politikkavisen.no. Fyll ut skjemaet under:

Navn/selskap:

E-post:

Overskrift:

Melding:

 
Arbeidstidsbestemmelsen

Livsfarlig trøtthet på jobb…

Politikk og Helse og Kriminalitet – Lengre sak i Dagsavisen 24. feb. : For å få redusert omfanget av den livsfarlige sovingen på jobb, mener han det nå må ses på arbeidstidsordningene for alle yrkesgruppene som er omfattet av undersøkelsen. (mer…)

Hva gjør vi når alt for mange vil jobbe i redusert stilling?

Helse – Lang artikkel fra 22. feb. : Vi har flere medarbeidere i ulike omsorgspermisjoner, og i tillegg noen som jobber redusert arbeidstid. … Ved (arkivfoto) å involvere de ansatte kan det også godt hende… (mer…)

Ledig 80 % sykepleierstilling ved helse- og omsorg

Helse – Halsa.Kommune 20. feb. : Enheten har fleksible arbeidstidsordninger, hvor det blir planlagt turnus for 6 eller 12 uker om gangen. (mer…)

Ledig stilling som enhetsleder for helse- og omsorg

Helse – Halsa.Kommune 20. feb. : Sykehjem og hjemmetjeneste benytter fagprogrammet Gerica, legekontoret System X, helsestasjon og jordmor Winmed 3. Helse og omsorg benytter Tieto ressursstyring… (mer…)

Fire timers flytur ble 30 timers mareritt

Hangar 19. feb. : Der måtte alle ombord overnatte i påvente av bedre vær og at mannskapet måtte sove på grunn av arbeidstidsbestemmelsene. (mer…)

Innsiktsfullt og tydelig fra Produktivitetskommisjonen…

Politikk og Økonomi – Lengre sak i Spekter 18. feb. : Bratten er fornøyd med at kommisjonen deler Spekters oppfatning om at det nå trengs nye løsninger knyttet til arbeidstid, utdanning og pensjon. (mer…)

Kommunikasjonsrådgiver – Stavanger…

Kommunikasjon 17. feb. : Vi tilbyr lønn etter avtale, pensjonsordning i Statens pensjonskasse og fleksibel arbeidstidsordning. (mer…)

google-link-1

  

selfad-1

selfad-2

self-ad-medie

Breaking News
 • Våre overordnede krav for lønnsoppgjøret 2016

  Lengre sak i Utdanningsforbundet 16. feb. : Sentralleddet sendte i november ut landsmøtevedtakene som grunnlag for diskusjon i fylkeslag og lokallag, blant annet vedtak for pensjon, lønn og arbeidstid. (mer…)

 • Jurist til rettsseksjonen

  Økonomi – Juristkontakt 11. feb. : …ei fleksibel arbeidstidsordning treningsfasilitetar – gode pensjons-, forsikrings- og låneordningar i Statens pensjonskasse – lønn som rådgivar/seniorrådgivar i lønnstrinn 55 – 72, avhengig av kvalifikasjonar. (mer…)

 • Lytt til frontfaget om pensjon

  Økonomi og Politikk – Spekter 11. feb. : Trenger fortgang i endring i arbeidstidsreglene. (mer…)

 • Siv Jensen: Økte skatter et dårlig svar

  VG 11. feb. : Rattsø-utvalget slår fast at det er behov for mer fleksible arbeidstidsreguleringer, mindre byråkrati, reformer i kommunestrukturen og økt digitalisering for å øke produktiviteten. (arkivfoto) (mer…)

 • Enighet om ny ATF

  Personellforbundet 10. feb. : Personellforbundet og de andre organisasjonene ble fredag enig med arbeidsgiver om ny arbeidstidsavtale for Forsvaret (arkivfoto) . (mer…)

 • – Ja, vi vil sove lenger

  Lengre sak i Dagsavisen 9. feb. : – Det er ingenting verken i arbeidstidsavtalen for lærerne, eller dagens lovverk som hindrer denne type forsøk, sier Handal. (mer…)

 • Om arbeidstakers rett til fleksibel arbeidstid…

  Bladet.Kjottbransjen 6. feb. : Jushjørnet nr. 10 / 2015 av Camilla Lannem, advokat, NHO Mat og Drikke. (mer…)

 • Svekkede rettigheter gir dårligere forvaltning…

  Politikk – NTL 5. feb. : Arbeidstidsutvalget foreslår at flere skal unntas arbeidstidsbestemmelser ved å defineres som delvis uavhengige stillinger, og normalarbeidsdagen utfordres ved å åpne for arbeid mellom klokken 21 og 23. (mer…)

 • KrF og Venstre støtter privatisering av jernbanen…

  En artikkel fra Hegnar og en fra Klassekampen 5. feb.: Rolf Jørgensen som er leder i Leder i Norsk Lokomotivmannsforbund ser for seg dårligere pensjoner, verre arbeidstidsordninger og mer utrygghet. (mer…)

 • Advarer mot å bruke useriøse bilpleiefirmaer…

  NRK 4. feb. : Det er av interesse for flere enn oss når det kommer til arbeidstidsordninger og håndtering av kjemikalier, sier Tommy Tronrud hos Arbeidsgiverkontrollen i Grenland . (mer…)

 • Tariffnytt for Desember…

  KOL 4. feb. : Etter en lang forhandlingsperiode om arbeidstidsbestemmelsene i Forsvaret, hadde KOL forventet en forhandlingsløsning før nyttår. (mer…)

 • KOL gir deg en kort status…

  KOL 4. feb. : …staber og utenriksstasjoner Forhandling av avtale om kompensasjon for merutgifter, risiko mv Forhandling av avtale om arbeidstidsbestemmelser Omstillingsavtale for etablering av Forsvarsmateriell…… (mer…)

google-336×280

Arbeidstidsbestemmelsen (Block5)

Timelister skaper frustrasjon for prestene…

Dagensperspektiv 3. feb. : En arbeidstidsavtale ble inngått i oktober i fjor for føring av timelister og fast, ukentlig timetall for prestene i Den norske kirke. Arbeidet i presteyrket er imidlertid vanskelig å føre på et skjema. (mer…)

Timelister fører til frustrasjon for prestane…

Firdatidend 3. feb. : Ein arbeidstidsavtale vart inngått i oktober i fjor for føring av timelister og fast, veketimetal for prestane i Den norske kyrkja. (mer…)

Kirkekontoransatte fikk etterbetalt over 600 000…

Delta 1. feb. : Enighet om at matpausen skal være inkludert i arbeidstiden. (mer…)

Ansatte ved asylmottak skal sikres bedre…

Politikk – NRK 1. feb. : Det kan være smitteforhold, arbeidspress, følelsesmessige belastninger, arbeidstid knyttet til døgnkontinuerlig drift, og vold og trusler. (mer…)

SMID2

google-300x250b

Arbeidstidsbestemmelsen (Block6)
Arbeidstidsbestemmelsen

Slik sikrer vi at barna har gode dager i barnehagen

AN 27. jan. : Bare 15 prosent av styrerne og lærerne mener at dagens arbeidstidsavtale i kommunale barnehager har ført til økt kvalitet på tilbudet til barna. (mer…)

Arbeidstidsbestemmelsen

Etterlyser tydeligere likestillingstiltak

Politikk – Spekter 13. jan. : De påpekte at særlig arbeidstidsbestemmelsen har betydning for å legge til rette for mer heltid, og at fedrekvoten igjen bør økes fra 10 til 14 uker.

Arbeidstidsbestemmelsen

Støre støtter oljekrisekrav fra fagbevegelsen

Aftenbladet 25. jan. : Flere fagforeningsledere snakket om bekymringer knyttet til mangelen på lærlingplasser, nye anbudsregimer, arbeidstidsordninger, den nye arbeidsmiljøloven og det såkalte grønne skiftet. (mer…)

Arbeidstidsbestemmelsen

Hvilke endringer foreslår arbeidstidsutvalget?

Lang artikkel fra Spekter 22. jan. : Ledere og andre med en særlig uavhengig stilling er i dag unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, mens alle andre arbeidstakere er fullt ut omfattet av alle arbeidstidsbestemmelsene. Artikkelen nevner også Uten (arkivfoto) (mer…)

Arbeidstidsbestemmelsen

– Bygg et godt lag rundt barna…

Barnehage 29. jan. : Han mener dagens arbeidstidsavtale legger til rette for dette. (mer…)

Arbeidstidsbestemmelsen

Foten i bakken, fingeren i jorda

Petro har en lengre artikkel 22. jan. : De rause lønnsoppgjørene som alle sektorer har hatt, samt gunstige arbeidstidsordninger, er eksempler på dette. (mer…)

Arbeidstidsbestemmelsen

Oppvask om husvask

Dagbladet har en lengre artikkel 29. jan. : I så fall burde dette være en gyllen anledning for tenketanker på venstresiden til å framheve viktigheten av å kutte i normalarbeidsdagen og innføre en arbeidstidsreduksjon. (mer…)

Arbeidstidsbestemmelsen

Fordeler ved tariffavtale…

Okonomiforbundet 1. feb. : Den femte ferieuka er avtalefestet Bedre arbeidstidsordninger Velferdspermisjoner med lønn (for eksempel fri med lønn for å følge barnet ditt første skoledag, tilvenning i barnehage, lege – og tannlegebesøk m.m.) Høyere…… (mer…)

amazon-1