Masterhead

Takk for at du besøker politikkavisen.no. Fyll ut skjemaet under:

Navn/selskap:

E-post:

Overskrift:

Melding:

 
Metadon

Den nyfødte babyen måtte få metadon hver fjerde time…

Helse og Politikk – 23. feb. : – Hun skrek og skrek og hadde kramper hvor hun ristet. Det sier som ble fostermor til et barn som ble født narkoman. Hun mener narkomane bør forplikte seg til å gå på prevensjon når de får… Helse er nevnt i artikkelen (arkivfoto) (mer…)

Bent Høie gir gratis prevensjon til kvinner på metadon…

Politikk og Helse – 23. feb. : Bent Høie (arkivfoto) gir gratis prevensjon til kvinner på metadon…… (mer…)

Innfører gratis prevensjon for kvinner på metadon…

Helse – 23. feb. : Innfører gratis prevensjon for kvinner på metadon…… … Oslo: Helseminister Bent Høie (arkivfoto) innfører gratis prevensjon for alle kvinner som mottar såkalt… (mer…)

Syke rusavhengige hører hjemme i helsevesenet…

Helse og Politikk og Kriminalitet – 23. feb. : Ikke alle LAR-pasientene har tilstrekkelig effekt av for eksempel metadon, eller klarer å gi opp heroin. … …fordi (illustrasjon) vi straffer dem i stedet for å gi dem behandling. (mer…)

For lite – for sent? Hiv-forebygging i Russland…

Politikk og Helse – Lengre sak i RUS 19. feb. : Metadon og annen substitusjonsbehandling er forbudt i Russland. … Statsminister Medvedev (arkivfoto) har nylig kommet på banen for å fremskynde arbeidet med å få en… (mer…)

Må heilt til Bergen for å henta LAR-medisin

Helse – Vestnytt 18. feb. : No går han på Subutex innanfor LAR-programmet (legemiddelassistert rehabilitering). … Etter at apoteket (illustrasjon) i Helsehuset på Straume trakk seg frå LAR-utdelinga til… (mer…)

Ønsker gratis prevensjon for kvinner i LAR

Politikk – Venstre 17. feb. : – Det er nødvendig å kartlegge hvordan eksponering for stoffer som metadon og buprenofin i svangerskapet påvirker barns utvikling. (mer…)

google-link-1

  

selfad-1

selfad-2

self-ad-medie

Breaking News
 • Kategoriarkiv: helse/omsorg

  Helse – Bardvegar har en lengre artikkel 15. feb. : Det verkar likevel som det er stort behov for å sjå på fleksibiliteten i medisineringa for den enkelte, aksepten for sprekkar (som i dag hindrar mange frå t.d metadonbruk) og å basere behandlinga meir på tillit enn i dag. (mer…)

 • Faktasjekk – er det korrekt om heroinutdeling

  Kriminalitet – FMR 10. feb. : Det er jo relativt effektivt mot overdosedødsfall i hvert fall, selv om en del overdosedødsfall nå også skyldes metadon. (mer…)

 • Barneombudet: – Kvinner i metadonbehandling må bruke prevensjon

  Politikk – Klassekampen 9. feb. : Kun tilgjengelig for Biblioteket-abonnenter. (mer…)

 • Seiersbrølet i monsterbakken

  Adressa 9. feb. : Lørdag 30.august 2014 tok Lena sin siste dose metadon. (mer…)

 • Heroinutdeling – vurdert en gang til

  Dagsavisen 8. feb. : Ett av dem som med ulike mellomrom går igjen i debatten er spørsmålet om å dele ut heroin til opioidavhengige, i tillegg til de preparatene man allerede bruker i Legemiddelassistert Rehabilitering, metadon og buprenorfin . (mer…)

 • Håvard Rem og humanetikernes hatreligion…

  Lengre sak i Nyhetsspeilet 5. feb. : Det er lenge, lenge siden at humanismens ideologier ble en del av de sosialdemokratiske utopier, om religionen som opium for folket, nå gir samfunnet dem skikkelig opium og/eller metadon istedenfor som en fattig erstatning for det tapte Atlantis. (mer…)

 • Samme problem – ulike løsninger!

  Rusfeltet 5. feb. : Ofte brukes begrepet når enkelte nektes LAR-behandling fordi de i tillegg til subutex/metadon bruker ulike benzodiazepiner. (mer…)

 • Møte torsdag den 4. februar 2016 kl. 10…

  Politikk og Helse – Stortinget har en lengre artikkel 4. feb. : Det har også vært mye diskusjon rundt overdosedødsfall og bruk av metadon. (mer…)

 • Medisiner og bil…

  Adhdnorge 3. feb. : Både kokain, opiater (morfin, metadon og lignende stoffer), benzodiasepiner (beroligende medisiner som f.eks. valium), kannabis, amfetamin og metamfetamin blir fanget opp av testen som fra 1.februar utvides til hele…… (mer…)

 • Er det lovlig å kjøpe Nobligan via nettsteder?

  UNG 2. feb. : Metadon, Subutex og nettopp Nobligan/Tramadol. (mer…)

 • Hva er best i lengden Lyrica eller Subutex?

  UNG 29. jan. : Ut fra et avhengighetsperspektiv vil vi mene at det er bedre for deg å bruke Lyrica da det er lettere å slutte med. (mer…)

 • Ulikhet løses ved arbeid

  Dagbladet 28. jan. : Hvis kjemisk framstilt heroin er bedre enn metadon for de sykeste rusavhengige, så må legen få vurdere det. … Derfor (arkivfoto) er vi ikke vant til de virkemidlene som trengs nå, som lønnstilskudd, midlertidig innslusingslønn, raskere introduksjonsprogram… (mer…)

google-336×280

Metadon (Block5)

Dødelig selvtilfredshet fra Høie

Dagbladet 28. jan. : Hvis kjemisk framstilt heroin er bedre enn metadon for de sykeste rusavhengige, så må legen få vurdere det. (mer…)

Høi på seg selv

Dagbladet 26. jan. : Borgarting lagmannsrett 2013: 120 dager ubetinget for forsøk på kjøp av fem gram heroin og besittelse av 22 rivotril. 55 år gammel rusavhengig som hadde gått på metadon i 15 år. … Rusavhengige er syke og trenger hjelp, ikke straff, sier Bent Høie (arkivfoto) . (mer…)

– Ett narkodødsfall er ett for mye

Dagsavisen 22. jan. : – Nå ser vi at flere har gått over på metadon og Subutex. (mer…)

Arbeiderpartiet vil diskutere prevensjons-krav i rusbehandling

BT 21. jan. : LAR-pasienter får utdelt et opioid, for eksempel metadon, som erstatning for heroin. (mer…)

SMID2

google-300x250b

Metadon (Block6)

Brukerorganisasjonene tilsidesatt

Youtube: De rusavhengiges egne organisasjoner går nå sammen og slakter Helse- og omsorgsdepartementets arbeid med lovforslag for rammeverk vedrørende metadon- og Subu…
(mer…)

Metadon

Auke i narkotikautløyste dødsfall

Kriminalitet – Firdatidend 18. jan. : Nest etter heroin døydde 25 prosent av morfin, kodein og andre halv-syntetiske opiat. 16 prosent døydde av metadon, og 12 prosent av syntetiske opioid som Subutex og petidin. (mer…)

Metadon

Barneombudet: Helsedirektoratet står og ser på at barn påføres sterke smerter

Politikk og Helse – VG 18. jan. : Flere er kritiske til myndighetenes råd om å ikke trappe ned metadonbruken under svangerskapet. … De krever tiltak, og ber helseminister Bent (illustrasjon) Høie om å rydde opp. (mer…)

Metadon

Det fødes ikke rusavhengige barn

BT 20. jan. : Et nyfødt barn som har fått tilført metadon eller heroin under graviditeten, har aldri opplevd rus. (mer…)

Metadon

Samlet politiker-nei til prevensjonsplikt

Aftenposten 20. jan. : Kvinner på metadon må bruke prevensjon. (mer…)
Metadon

De utrøstelige barna

BT 20. jan. : Det er den siste tiden blitt fokusert på barn født av mødre som har brukt metadon eller Subutex under svangerskapet – LAR-barna. … Dette kommer av manglende kunnskap om effekten av LAR-medikamenter på barna, og av de usikre omsorgsforholdene (illustrasjon)… (mer…)

Metadon

– En utrolig tragisk og ekstremt sjelden sak

NRK 3. nov. 2015 : Brukerne får legemidler som subutex eller metadon .

Metadon

Barneombudet: Kvinner på metadon må bruke prevensjon

Politikk – Aftenposten 20. jan. : – Det må bli en slutt på at nyfødte barn påføres sterke smerter, abstinenser og fare for alvorlige senskader fordi mor mottar legemiddelassistert rehabilitering . (mer…)

Metadon

Kunnskap og blindsoner i narkotikapolitikken

Lengre sak i RUS 8. jan. : Da det ble foreslått å tilby metadon for gatenarkomane, måtte det av en eller annen grunn forskes opp og ned ad stolper, enda vi hadde mye erfaring i våre nærmeste naboland. … …der man kan tilby en “betalt familie” og en ny barndom (illustrasjon) . (mer…)

amazon-1