Masterhead

Takk for at du besøker politikkavisen.no. Fyll ut skjemaet under:

Navn/selskap:

E-post:

Overskrift:

Melding:

 
Barne-, likestillingsdep.

Nei, du kan ikke velge bredbånd og TV som du vil

Økonomi – Lang artikkel fra Dinside 17. feb. : I 2011 leverte Forbrukerombudet en omfattende rapport om markedet for bredbånd og TV-signaler i Norge, på bestilling fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. (mer…)

… men dette er da ikke universell utforming?

Lang artikkel fra Handikapnytt 17. feb. : Den omfatter tiltak på tvers av sektorer og samfunnsområder, men det koordinerende ansvaret ligger i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. … …Solveig Horne (arkivfoto) etter at handlingsplanen ble presentert. (mer…)

Høringssvar – Endringer i utlendingsloven

Bufdir 16. feb. : Bufdir er et direktorat underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, og våre hovedoppgaver er innenfor områdene barnevern, oppvekst, familievern, adopsjon, likestilling og ikke-diskriminering og vold og… (mer…)

Ikraftsetting av lov 7. august 2015 nr. 81 om endringer i barnevernloven (utvidet adgang til å pålegge hjelpetiltak)

Lovdata 16. feb. : Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. (mer…)

Høring – råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Regjeringen 15. feb. : Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender, i samarbeid med Arbeids- og sosialdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, ut et høringsnotat med forslag… (mer…)

Offisielt fra statsråd 16. desember 2015

Politikk – en artikkel fra Regjeringen og et par fra andre kilder 16. des.: …og integreringsområdet i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Også omtalt: Utenriksdepartementet (arkivfoto)
(mer…)

Slik blir Ernas nye regjering

Fire saker fra TV2, Skogsnorge, Dagbladet og Nationen 15. des.: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne fortsetter. … …Helse- og omsorgsdepartementet: Bent Høie (arkivfoto) får trolig fortsette i sin rolle som helse- og omsorgsminister.
(mer…)

google-link-1

  

selfad-1

selfad-2

self-ad-medie

Breaking News

google-336×280

Barne-, likestillingsdep. (Block5)

Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen til barne- og likestillingsministeren

Politikk – Lengre sak i Stortinget 11. feb. : Besvart: 11.02.2016 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne. (mer…)

FO tar tak i utenlandskritikk av norsk barnevern

FO 10. feb. : -I tillegg har vi hatt møter med representanter fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Utenriksdepartementet. (mer…)

Krever barneministeren på banen

NRK 7. feb. : Ap og SV kritiserer barne- og likestillingsminister Solveig Horne for å ha vært fraværende i debatten om barnebruder som er kommet til Norge. (mer…)

Ny handlingsplan for universell utforming…

FFM 4. feb. : …kunne følge undervisningsopplegg i skolen og ta i bruk hverdags- og velferdsteknologi i større grad, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne i pressemeldingen fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet . (mer…)

SMID2

Barne-, likestillingsdep.

Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold til barne- og likestillingsministeren

Politikk – Lengre sak i Stortinget 11. feb. : Besvart: 11.02.2016 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne. (mer…)

Barne-, likestillingsdep.

Står opp mot netthatet

Lang artikkel fra Handikapnytt 26. jan. : Lokaliseringen og samarbeidet med NHF har sammenheng med at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ønsket at kampanjen skulle rette et særlig søkelys på hatprat rettet mot mennesker med nedsatt funksjonsevne. (mer…)

Barne-, likestillingsdep.

Econa støtter felles likestillings- og diskrimineringslov

Econa 8. jan. : Econa støtter Barne- , likestillings- og inkluderingsdepartementets forslag om en ny, felles likestillings- og diskrimineringslov. … …grunn av graviditet, fødsel, amming (illustrasjon) og foreldrepermisjon.

Barne-, likestillingsdep.

Monsteret i rettssal 23

Lengre sak i Aftenposten 30. jan. : Jeg sendte ham rundskriv om barnevernet og taushetsplikten fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, og journalisthåndbok om barnevernet fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. (mer…)

Barne-, likestillingsdep.

– Det er juks. Det er juks. Og det er juks

Kriminalitet – Dagbladet har en lengre artikkel 4. feb. : • Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet ble bedratt for 809 000 kroner i 2007, 2,7 millioner kroner i 2008 og 1,7 millioner kroner i 2009. (mer…)

Barne-, likestillingsdep.

– Nei til diskriminering

Fjordabladet 9. feb. : I kampen mot mobbing lærer barn i barnehage og skule at alle skal vere med. Ein skal ikkje halde nokon utanfor. Slike normer bør leggjast til grunn for alle forslag og endringar som Kunnskapsdepartementet fremjar. (mer…)

Barne-, likestillingsdep.

Fødsel kan bety konkurs

Økonomi – Advokatbladet har en lengre artikkel 26. jan. : Møtet med departementene kom i stand etter at Lunde hadde sendt et brev stilet til Næringsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, samt Likestillings-… (mer…)

Barne-, likestillingsdep.

Høringsuttalelse er levert…

Lengre sak i Saf-Org 30. jan. : SAF har levert høringsuttalelse 20. jan. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet om regjeringens forslag til ny, felles likestillings- og diskrimineringslov. (mer…)

amazon-1