Masterhead

Takk for at du besøker politikkavisen.no. Fyll ut skjemaet under:

Navn/selskap:

E-post:

Overskrift:

Melding:

 
Kriminalomsorg

3. søndag i fastetiden – Ein dristig, raus og realistisk Jesus

Jesusnett 22. feb. : Det skulle han gjera ved sin soningsdød på Golgata. (mer…)

Staten ber om lukkede dører i Breivik-rettssaken

Kriminalitet – NRK 19. feb. : Regjeringsadvokaten har bedt om at dørene lukkes for pressen under rettssaken i Skien fengsel. Spørsmålet er ennå ikke behandlet av Oslo tingrett. (mer…)

Kompetanseløftet kommer i omsorgssektoren

Helse og Økonomi – Himolde 19. feb. : I mange kommuner er det for få med formell kompetanse som jobber innen områder som psykisk helse, rusomsorg, kriminalomsorg og pedagogisk arbeid. … …og demente (illustrasjon) , funksjonshemmede og i NAV-systemet. (mer…)

«Orderud! Nå må du stå opp, klokka er elleve»…

SRIB 19. feb. : Ti deltakere, ti fengselsceller. (mer…)

Kriminalpolitisk konferanse 2016 – Fokus på ekstremisme

Kriminalitet – FO 18. feb. : MÅLGRUPPE: Medlemmer av organisasjonene, øvrige ansatte i kriminalomsorgen, politikere og andre interesserte. … Ved (arkivfoto) avmelding etter påmeldingsfristen… (mer…)

Denne gymsalen blir gjort om til Norges sikreste rettssal

Nettavisen 18. feb. : Om en måned blir gymsalen i Skien fengsel omgjort til det som trolig er norgeshistoriens tryggeste rettssal. … …bruken av håndjern (illustrasjon) og begrensninger i mulighetene til… (mer…)

– Aldri for seint å snu

VTB 18. feb. : Spaden er ikkje sett i jorda i for nytt fengsel Evje, og det gjev håp for skogsleiren i Kleivgrend. Stortingsrepresentant Lene Vågslid håpar regjeringspartia snur i saka. Stortinget er også nevnt (arkivfoto) (mer…)

google-link-1

  

selfad-1

selfad-2

self-ad-medie

Breaking News
 • Stakk kniv inn i hjernen på passasjer – fikk seks års fengsel

  Kriminalitet – TV2 19. feb. : 46-åringen sonet en betinget fengselsstraff da han gikk til angrep på en mann på Bybanen i Bergen, i april 2015. Dermed inngår den betingede straffen i soningstiden på seks år. (mer…)

 • Staten ber om lukkede dører for flere vitner i Breivik-rettssaken

  Kriminalitet og Politikk – NRK 19. feb. : Regjeringsadvokaten ber om at dørene lukkes for pressen under befaringene og mens seks vitner forklarer i rettssaken om Anders Behring Breiviks soningsforhold i Skien fengsel. Spørsmålet er ennå ikke behandlet av Oslo tingrett. (mer…)

 • Vil holde mediene unna Breivik-saken…

  Kriminalitet – Klartale 19. feb. : 15. til 18. mars går rettssaken om sonings-forholdene til Anders Behring Breivik. (mer…)

 • Staten vil be om lukkede dører i Breivik-rettssaken

  Kriminalitet og Politikk – NRK 19. feb. : Regjeringsadvokaten kommer til å be om at dørene lukkes for pressen under rettssaken om Anders Behring Breiviks soningsforhold i Skien fengsel. Spørsmålet er ennå ikke behandlet av Oslo tingrett. (mer…)

 • Spleiselag for flere i arbeid

  Økonomi – Stormberg 18. feb. : Mange av mine dyktige kolleger har tidligere slitt med å få innpass på arbeidsmarkedet, enten de er innsatte og straffedømte, asylsøkere, unge mennesker som har slitt på skolen eller mennesker med rusproblemer. (mer…)

 • 10 hemmelige og ulovlige CIA fengsler avslørt

  Kriminalitet – Nyhetsspeilet har en lengre artikkel 18. feb. : Tortur, sadister som får fritt spillerom, fengsel uten lov og dom, skueprosesser. (mer…)

 • Dette kan bli Hotell Botsen

  Kysiden 18. feb. : Kriminalomsorgen i media |. (mer…)

 • Her skal Behring Breivik gå til sak mot staten

  Hegnar 18. feb. : Om en måned blir gymsalen i Skien fengsel omgjort til det som trolig er norgeshistoriens tryggeste rettssal. Da går Anders Behring Breivik til sak mot staten. (mer…)

 • Norge invadert – av Moore…

  Kriminalitet – Lengre sak i Dagsavisen 18. feb. : …han drar til Portugal for å annektere dekriminalisering av narkotikabruk – og han drar til Norge for å annektere et fengselssystem som er bygget på rehabilitering og troen på å hjelpe kriminelle tilbake til samfunnet. Også omtalt: Europa (arkivfoto) (mer…)

 • LH-2015-164618

  Kriminalitet – Lang artikkel fra Lovdata 17. feb. : Etter straffutmålingsanke kom lagmannsretten, bl.a. på grunnlag av uttalelse fra Folkehelseinstituttet, til at promillen var minst 2,0 da kjøringen fant sted, Straff: fengsel i 28 dager, gjort betinget på vilkår om program mot… … …men at alkoholforbruket (illustrasjon) de senere år har vært preget av korte… (mer…)

 • Utlendingsrett. Utvisning. Uforholdsmessighet. Utlendingsloven § 70

  Udiregelverk har en lengre artikkel 17. feb. : Etter anke fastsatte Borgarting lagmannsrett As straff til tre års fengsel ved dom 1 juni 2012. Høyesteretts Ankeutvalg nektet As anke over straffutmålingen fremmet den 31 august 2012 . … …bistå med investering (illustrasjon) i et boligprosjekt i Kosovo. (mer…)

 • Utnevnelser og personalnytt i Oslo katolske bispedømme

  Katolsk 17. feb. : Joseph Mulvin OP til fengselsprest med virkning fra samme dato. (mer…)

google-336×280

Kriminalomsorg (Block5)

Pål Enger tiltalt for tyveri av mat for 38 kroner – og kunst for 653.000

Kriminalitet – Aftenposten 17. feb. : Ble i 1996 dømt til seks år og tre måneders fengsel i Oslo byrett for blant annet tyveriet av og andre forhold. (mer…)

Soningsforhold i strid med menneskerettigheter? Hva med norsk rett? | Kristian Andenæs

Lengre sak i Aftenposten 16. feb. : Savner fokus på soningsforhold i forhold til norsk rett. (mer…)

Flere opplever seksuell trakassering i fengselet

Kriminalitet – Kysiden 16. feb. : DRAMMEN/OSLO Fire av ti kvinner som soner i norske fengsler soner sammen med menn. Flere av kvinnene opplever seksuell trakassering fra mannlige innsatte. (mer…)

Rappet identiteten til 14 personer

DN 11. feb. : De to mennene ble venner under et tidligere fengselsopphold. … ID-tyveri er et økende problem, fastslås det i en fersk dom fra Oslo (illustrasjon) tingrett. (mer…)

SMID2

google-300x250b

Kriminalomsorg (Block6)

Ny transportetat i Kriminalomsorgen

Youtube 20. aug. 2014 : Kriminalomsorgen skal overta fangetransporter fra Politiet. Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen deltok i åpningen av den nye transportetatet i Kriminalomsorgen. (mer…)

Pastor på prøve – 2009 Trøgstad fengsel klipp 3

Youtube: Sammen med Lene og Audun visiterer Egil fengsels-celler i Trøgstad fengsel på jakt etter narkotika.
(mer…)

Kriminalomsorg

Avdeling i Oslo fengsel stengt etter rottefunn

Klassekampen 12. feb. : Oslo: En hel avdeling i Oslo fengsel ble stengt av etter funn av flere rotter i et fellesrom i begynnelsen av januar. (mer…)

Kriminalomsorg

Derfor skriver vi om Behring Breivik | Espen Egil Hansen

Aftenposten 13. feb. : Greier norsk kriminalomsorg å håndheve prinsippene for soning i møtet med massedrapsmannen Anders Behring Breivik? (mer…)

Kriminalomsorg

Fengselet åpner porten for deg

Kriminalitet – Kysiden 15. feb. : Det nye ungdomsfengselet i Eidsvoll inviterer alle interesserte til åpen dag onsdag fra klokka 14 til 19. (mer…)

Kriminalomsorg

Slapp unna dødsstraff med en pose sæd og en sprøyte

TV2 16. feb. : Nå er fire fengselsbetjenter i Quang Ninh-provinsen i landet suspendert etter at 42-åringen ble gravid på dødscella. (mer…)

Kriminalomsorg

49 drept i fangeopprør i Mexico

Klassekampen 12. feb. : Rodríguez forteller at ingen av de innsatte rømte under det voldelige opprøret, som varte i 30-40 minutter. (mer…)

Kriminalomsorg

Dømt for svindel mot Åsted Norge-programleder

Kriminalitet – TV2 15. feb. : To menn som i fjor høst måtte møte i Oslo tingrett som tiltalte for omfattende svindel og bedrageri, er dømt til fengselsstraffer på henholdsvis 4,5 år og to år og åtte måneder. (mer…)

Kriminalomsorg

NFFs enhetslederforening er imot omorganiseringen!

Kriminalitet – Fengselogfriomsorg 15. feb. : NFFs enhetslederforening er imot en omorganisering. De skriver i et brev at «de ikke tror at forslaget til omorganisering fører til en bedre kriminalomsorg. Vi anbefaler derfor at omorganiseringen ikke gjennomføres slik den er foreslått.» (mer…)

Kriminalomsorg

LG-2015-199343

Kriminalitet – Lang artikkel fra Lovdata 15. feb. : Det sentrale spørsmål ved utmåling av straff i denne saken er om domfelte skal idømmes en tidsbegrenset fengselsstraff eller om det er grunnlag for å anvende forvaring. (mer…)

amazon-1