Masterhead

Takk for at du besøker politikkavisen.no. Fyll ut skjemaet under:

Navn/selskap:

E-post:

Overskrift:

Melding:

 
Arbeids- og sosialdep.

Ny leiar i Rikslønnsnemnda…

Politikk – Regjeringen 19. feb. : Dato: 19.02.2016 | Arbeids- og sosialdepartementet…… (mer…)

Partene snakker om pensjon…

Delta 18. feb. : YS Kommune og YS Stat møtte i dag arbeidsminister Anniken Hauglie sammen med de andre organisasjonene i arbeidslivet. (mer…)

Kort pensjonsmøte

Lostat 18. feb.: Arbeids- og sosialdepartementet skal nå lage et utkast til et mandat, som partene skal få si sitt om. (mer…)

Klar for å drøfte offentlig pensjon

Fagforbundet 18. feb. : Vi har ventet på signaler fra arbeidsministeren, og i dag kom de. (mer…)

Trygdesvindel for 302 millioner i fjor

AN 25. jan. : Det er viktig at Nav fortsetter det gode og målrettede arbeidet for å ta dem som bevisst forsøker å utnytte våre trygdeordninger, sier arbeidsminister Anniken Hauglie . … Trygdemisbruk er alvorlig økonomisk kriminalitet (illustrasjon) .

Uklart om offentlig tjenestepensjon

UNIO 22. jan. : 22.01.2016. Det var ikke lett å bli klok på Jon Hustads artikkel om offentlig tjenestepensjon i Dag og Tid 8.1. Her trengs både opprydding i hva dagens offentlige tjenestepensjon er og hva Arbeidsdepartementets rapport foreslår. (mer…)

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid)

Lovdata 19. jan. : Fastsatt av Arbeidsdepartementet (nå Arbeids- og sosialdepartementet ) 6. desember 2011 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid,…

google-link-1

  

selfad-1

selfad-2

self-ad-medie

Breaking News
 • Fra utenforskap til ny sjanse — Samordnet innsats for voksnes læring

  Politikk – Regjeringen 19. feb. : Derfor er denne meldingen utarbeidet i fellesskap av Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet. (mer…)

 • – I den grad dette har noe for seg, tror jeg det er i form av et sosialtiltak

  Politikk og Helse og Forskning – Lang artikkel fra DN 19. feb. : Mykletun har tidligere ledet en faglig ekspertgruppe, som i 2010 leverte forslag til tiltak for reduksjon i sykefravær til arbeidsdepartementet. … …har vi tenkt at vi skal gjøre noe sammen, ikke springe (illustrasjon)… (mer…)

 • USA: Høyeste inflasjon på fire år…

  Hegnar 19. feb. : Nye konsumpristall som arbeidsdepartementet la fram fredag viser at prisstigningen var på 0,3 prosent i forrige måned. (mer…)

 • Amerikansk inflasjon på sitt høyeste nivå på fire år…

  Økonomi – Klassekampen 19. feb. : Nye konsumpristall som arbeidsdepartementet la fram fredag viser at prisstigningen var på 0,3 prosent i forrige måned. (mer…)

 • – Helt uverdig og helt unorsk…

  Politikk – Adressa 19. feb. : I fjor foreslo Arbeids- og sosialdepartementet å unnta eldre innvandrere fra ordningen hvis de er kommet til Norge ved familiegjenforening. … 11 L og Stortinget (arkivfoto) .no… (mer…)

 • Møte hos arbeidsministeren om offentlig tjenestepensjon…

  YS 19. feb. : YS Kommune og YS Stat møtte i dag arbeidsminister Anniken Hauglie sammen med de andre organisasjonene i arbeidslivet. Der diskuterte de muligheten for videre prosess rundt en ny, offentlig tjenestepensjonsordning og hvordan den kan legges opp. (mer…)

 • Hva vil H/Frp-regjeringen huskes for?

  Økonomi – Dagbladet 19. feb. : I Dagbladet 8. februar skryter arbeidsminister Anniken Hauglie av alt regjeringen gjør for å hindre arbeidsledighet. … Det stemmer ikke at skattelette vil gi mer investering (illustrasjon) og flere nye jobber. (mer…)

 • Årlig mister 4500 unge retten til skole…

  VG 19. feb. : ÅPEN OM FRAFALL: André Askeland er nå student på Høyskolen Kristiania i Oslo. I fjor møtte han daværende arbeidsminister Robert Eriksson og fortalte om sin frafall-fortid. Foto: Lars Petter Schøyen, Høyskolen Kristiania…… (mer…)

 • Klare for pensjonskamp…

  Politikk – Lang artikkel fra Dagsavisen 19. feb. : – Alle er enige om å gå videre og alle er enige om at rapporten som ble lagt fram før jul, danner et godt grunnlag, sier arbeidsminister Anniken Hauglie om gårsdagens korte møte med partene i arbeidslivet. … – Den modellen er helt uaktuell for oss, slår Ragnhild Lied (arkivfoto) i Unio fast. (mer…)

 • Enige om å gå videre med forhandlinger om pensjon

  Utdanningsforbundet 18. feb. . (mer…)

 • Heltidskultur må til for å få en god pensjonsordning

  FO 18. feb. : Statssekretær Tor Kleppen Sættem i Arbeids- og sosialdepartementet framholdt at pensjonssystemet må være bærekraftig. … Nyslått likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm (arkivfoto) sa at mange ikke er klar over… (mer…)

 • Frå utanforskap til ny sjanse…

  Regjeringen 18. feb. : No har Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet gått saman om ei felles melding til Stortinget. (mer…)

google-336×280

Arbeids- og sosialdep. (Block5)

4500 unge mister retten til skole årlig…

VG 18. feb. : ÅPEN OM FRAFALL: André Askeland er nå student på Høyskolen Christiania i Oslo. I fjor møtte han daværende arbeidsminister Robert Eriksson og fortalte om sin frafall-fortid. Foto: Lars Petter Schøyen, Høyskolen Christiania…… (mer…)

Møte hos arbeidsministeren om offentlig pensjonsordning

YS 18. feb. : YS Kommune og YS Stat møtte i dag arbeidsminister Anniken Hauglie sammen med de andre organisasjonene i arbeidslivet. Der diskuterte de muligheten for videre prosess rundt en ny, offentlig tjenestepensjonsordning og hvordan den kan legges opp. (mer…)

HR-2016-296-A

Politikk – Lang artikkel fra Lovdata 11. feb. : Til sammenligning kan nevnes at Arbeids- og sosialdepartementet i forhold til den generelle aldersgrense på 70 år konkluderte med at den kan videreføres uten å stride mot diskrimineringsforbudet. (mer…)

Økonomi i ubalanse Legg til favoritt

TV.NRK 9. feb. : Økonomiprofessor Robert Reich var arbeidsminister under Bill Clinton, helt til han innså at hans ideer om å fordele godene ikke var gangbar mynt på det nyliberale 90-tallet. (mer…)

SMID2

Arbeids- og sosialdep. (Block6)

Arbeidsminister Robert Eriksson i krig med LO

Youtube 15. jun. 2014 : Mye rører seg i bransjen om dagen, og ukens snakkis dreier seg om ny lovgivning. (mer…)

Gina Lund om sosialt entreprenørskap. Arbeiderpartiet.

6. feb. 2013 : Gina Lund er statssekretær i Arbeidsdepartementet.
(mer…)

Arbeids- og sosialdep.

Fra flyktning til lærer på ett år…

Pahoyden 17. feb. : Ifølge den svenske arbeidsministeren Ylva Johansson tar det i gjennomsnitt fire år fra en person med lærerkompetanse kommer til Sverige før han eller hun er rustet til en jobb i skolen eller i barnehage. (mer…)

Arbeids- og sosialdep.

Skriftlig spørsmål fra Geir Sigbjørn Toskedal til arbeids- og sosialministeren

Stortinget 15. feb. : Vil arbeidsministeren ta initiativ til å endre regelverket slik at det gir rom for større fleksibilitet og blir bedre tilpasset dagens arbeidsliv? (mer…)

Arbeids- og sosialdep.

Tekna om Nav-forslagene: – Blir straffet for å ha tatt utdanning før

Stillinger og Politikk – Omfattende omtale i TU 16. feb. : – Vi har med andre ord ikke noen informasjon som tyder på at arbeidsminister Anniken Hauglies forslag til endring i dagpengereglene løser problemet for mange Tekna-medlemmer som vil kvalifisere seg for nytt arbeid, opplyser Tekna. (mer…)

Arbeids- og sosialdep.

50 sagt opp i Gjesdal

Aftenbladet 15. feb. : Sterke krefter i arbeidslivets organisasjoner arbeider for å utvide antall uker man kan være permitter til 52. Foreløpig har regjeringen holdt igjen, men i forrige uke sa den ferske arbeidsminister Anniken Hauglie at hun åpner for å se på…… (mer…)

Arbeids- og sosialdep.

Lytt til frontfaget om pensjon

Økonomi og Politikk – Spekter 11. feb. : Arbeidsdepartementet har nylig lagt frem en utredning som underlag for å diskutere fremtidig offentlig tjenestepensjon. (mer…)

Arbeids- og sosialdep.

Skriftlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad til forsvarsministeren

Politikk – Stortinget 16. feb. : (Politisk plattform, regjeringen Solberg, 07.10.13.) I august 2014 ble det satt ned en interdepartemental arbeidsgruppe fra Forsvarsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet, som skulle utrede en modernisert form for krigspensjon. Også omtalt: Høyre (arkivfoto) (mer…)

Arbeids- og sosialdep.

Norge gir spanske sjøfolk blankt avslag

Lengre sak i NRK 12. feb. : – Vi mottok endelig avslag fra Arbeids- og sosialdepartementet for noen dager siden. … Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet er etablert gjennom en avtale mellom EU og EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein (arkivfoto) . (mer…)

Arbeids- og sosialdep.

Vil gi danske bedrifter bonus for å ansette flyktninger

Politikk – Klassekampen 10. feb. : – Vi vil at langt flere private bedrifter skal påta seg et ansvar med å integrere flyktninger i arbeidsmarkedet, sier arbeidsminister Jørn Neergaard til TV2. (mer…)

amazon-1