Masterhead

Takk for at du besøker politikkavisen.no. Fyll ut skjemaet under:

Navn/selskap:

E-post:

Overskrift:

Melding:

 
Ahmad Ghanizadeh

– Flyktningtjenesten i Molde får folk fort i arbeid

Økonomi – NRK: …og arbeid er nøkkelen til integrering, sier statssekretær Ahmad Ghanizadeh .

– Molde er et eksempel for resten av landet

– Romsdals Budstikke: …er bra for hele Norge, og er et eksempel jeg bruker når jeg reiser rundt andre steder i lnadet, sier statssekretær i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Ahmad Ghanizadeh ,…

De nye foreldrene liker ikke pappapermen

Helse – Dagbladet har en lengre artikkel: Nå anslår vi at om lag 90 prosent av fedre som har rett til fedrekvote, benytter seg av hele eller deler av den, sier statssekretær Ahmad Ghanizadeh

Tar polakkene på alvor

– Fagbladet, Fagforbundet: Statssekretær Ahmad Ghanizadeh sier det absolutt viktigste tiltaket er å sikre innvandrere deltakelse i arbeidslivet.

Vil skjerpe krav for statsborgerskap

– Dagsavisen: Vi vil ikke ekskludere de som ikke klarer testen, men som har bodd her i mange år og oppfyller alle vilkår for å få norsk statsborgerskap, sier statssekretær Ahmad Ghanizadeh

google-link-1

  

selfad-1

selfad-2

self-ad-medie