Masterhead

Takk for at du besøker politikkavisen.no. Fyll ut skjemaet under:

Navn/selskap:

E-post:

Overskrift:

Melding:

 
Rushtidsavgift

Bergen er elbilhovudstaden i Noreg

NRK 22. feb. : – Ein har fått både datokøyring og rushtidsavgift i Bergen. (mer…)

Byrådet satser for mye på tvang

Helse – Aftenposten 21. feb. : Derfor har vi støttet målet om bilfri by innenfor Ring 1. Vi går inn for rushtidsavgift i bomringen. (mer…)

Hegnar: – Snart skal alle sykle…

Hegnar 21. feb. : Nguyen Berg og byregjeringen ønsker seg, ifølge Aftenposten, flere bomstasjoner, høyere priser og egne rushtidsavgifter, i tillegg til at store deler av sentrum skal være bilfritt. (mer…)

Fem spørsmål og svar om de utskjelte dieselbilene

Økonomi og Politikk og Helse – VG 18. feb. : Bergen har rushtidsavgift hele året og datokjøring på dager med høy forurensing. … Vil det fortsatt være billigere å fylle diesel enn bensin (illustrasjon) ? (mer…)

Byrådet vil fjerne én av fem biler fra Oslos veier innen 2020

Lengre sak i Osloby 17. feb. : Byrådet ønsker seg flere bomstasjoner enn det som er i dag, høyere priser og rushtidsavgift. … …saken sendes over til bystyret for endelig behandling (illustrasjon) ,… (mer…)

Her er 500 ledige parkeringsplasser

Nordhordland 16. feb. : Det er smekkfullt på innfartsparkeringen ved Åsane terminal, samt en del andre innfartsparkeringer i og rundt Bergen, etter at rushtidsavgiften ble innført 1. februar. (mer…)

Rushtidsavgiften ser ut til å avverge datokjøring

Venstre 11. feb. : Tidligere denne uken ble det varslet dårlig luft og mulig innføring av datokjøring i Bergen, men effekten av rushtidsavgiften kan være nok. (mer…)

google-link-1

  

selfad-1

selfad-2

self-ad-medie

Breaking News

google-336×280

Rushtidsavgift (Block5)

Lite luftforurensing i Bergen nå

BT 10. feb. : Bergen kommune er så fornøyd med bilnedgangen etter rushtidsavgiften at de vil vente i det lengste med å innføre datokjøring igjen. (mer…)

Bypakke Nord-Jæren utsettes med ett år

Dagsavisen 9. feb. : Samferdselsdepartementets kvalitetssikring gjør at behandlingen av bypakke Nord-Jæren ikke kommer opp før høsten 2016. Derfor blir også igangsettingen av den nye rushtidsavgiften tilsvarende utsatt. (mer…)

– Dieselforbud er galskap…

Hegnar 5. feb. : Datokjøring, rushtidsavgift er andre. (mer…)

SV vil ha ny indre bomring i Oslo…

NRK 5. feb. : Oslo bør sette opp en ny bomring på innsiden av dagens, mener Sosialistisk Venstreparti. Målet er å innføre rushtidsavgift allerede før neste vinter. Men dette må gjøres uten Akershus, mener SVs Heikki Eidsvoll Holmås. (mer…)

SMID2

Rushtidsavgift

Flere norske byer kan få rushtidsavgift

Helse – VG 2. feb. : OSLO: Kø inn mot Oslo. Her, og i flere andre norske byer kan det bli innført rustidsavgift, som i Bergen. Foto: Mattis Sandblad, VG. (mer…)

Rushtidsavgift

Nå er innfartsparkeringene fulle: – De tar ikke folks liv på alvor…

BT 3. feb. : Rasmussen sier at samferdselsavdelingen ennå ikke vet hvordan rushtidsavgiften har slått ut på innfartsparkeringen. (mer…)

Rushtidsavgift

Om dieseldebatten…

NBF 4. feb. : Andre tiltak er rushtidsavgift og datokjøring (biler med henholdsvis oddetall/partall som siste siffer i registreringsnummeret har kjøreforbud). (mer…)

Rushtidsavgift

Byrådet med akutt-tiltak mot luftforurensning

Helse og Politikk – Lengre sak i Ivarjohansen 3. feb. : Viktig med rushtidsavgift og miljødifferensiering i bomringen. (mer…)

Rushtidsavgift

Alt du lurer på om dieselforbudet i Oslo

En artikkel fra Osloby og en fra VG 4. feb.: I tillegg kommer permanente tiltak som lavutslippssoner, rushtidsavgift med mer. (mer…)

Rushtidsavgift

Bompengebyen Bergen…

Et par saker fra NRK og Lastebil 31. jan.: Køprising, veiprising, rushtidsavgift, trengselsskatt og tidsdifferensierte satser i bomringene er eksempler. (mer…)
Rushtidsavgift

Slik gikk det da Bergen innførte rushtidsavgift…

TV2 1. feb. : Her var det mange som så nøye på klokken! (mer…)

Rushtidsavgift

Dette kan kommunen gjøre og ikke gjøre for bedre byluft

Osloby har en lengre artikkel 2. feb. : I Bergen ble rushtidsavgift innført denne uken. (mer…)

amazon-1