Masterhead

Takk for at du besøker politikkavisen.no. Fyll ut skjemaet under:

Navn/selskap:

E-post:

Overskrift:

Melding:

 
Samferdselsdepartementet

Slik blir årets tildeling av bredbåndsmidler…

Insidetelecom 24. feb. : Samferdselsdepartementet stiller krav til at aksesser som bygges for offentlige penger, leveres som åpne plattformer der tjenestetilbyderne kan konkurrere om kun…… (mer…)

Scan-Med offisielt åpnet…

Politikk – Jernbaneverket 23. feb. : Tirsdag ble den nye godskorridoren fra Norge gjennom Europa til Palermo åpnet. -Den norske delen av godskorridoren utgjøres av Østfoldbanen og den skal bli bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. (mer…)

Informasjon om reglar for bagasje og anna reisegods på buss

Mrfylke 19. feb. : Her er eit utdrag frå reglementet sett av Samferdselsdepartementet: (mer…)

Det nye Jernbanedirektoratet: Ny direktør for organisasjonsutvikling…

Regjeringen 17. feb. : Dato: 17.02.2016 | Samferdselsdepartementet…… (mer…)

Nå blir det tryggere å kjøpe bruktbil

Regjeringen 15. feb. : Dato: 15.02.2016 | Samferdselsdepartementet | Nr: 22/16. (mer…)

Viktig skritt for ordningen med bymiljøavtaler

Politikk – VAF 15. feb. : Bymiljøavtaler er et av statens viktigste virkemiddel for å sikre at vi når dette målet, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med signeringen av et utkast til en bymiljøavtale for Trondheim. (mer…)

Nytt fartøy til Kystverket: Krav om høy miljøstandard og bruk av lav- og nullutslippsteknologi

Stillinger – Regjeringen 11. feb. : Nyhet | Dato: 11.02.2016 | Samferdselsdepartementet. (mer…)

google-link-1

  

selfad-1

selfad-2

self-ad-medie

Breaking News

google-336×280

Samferdselsdepartementet (Block5)

Kan spare millioner på å flytte tømmer fra bil til tog…

Lengre sak i Magasinet.Skog 17. feb. : «Delrapport om terminalstruktur i området Lillestrøm – Kongsvinger – Elverum – Lillehammer», inngår som en del av skognæringens innspill til Jernbaneverket og Samferdselsdepartementet sitt arbeid med ny nasjonal… (mer…)

Tømmerneset-vedtak: – Årevis med arbeid har endt opp i ingenting…

Ifinnmark 17. feb. : Samferdselsdepartementet har siste ord i saken. … Hansen rettet et spark mot Arbeiderpartiet (arkivfoto) fra talerstolen. (mer…)

– Statkraft-samarbeid vil sette fart på rassikring…

Omfattende omtale i Fosna-Folket 17. feb. : 2. Det forutsettes at Samferdselsdepartementet / Vegdirektoratet gir tillatelse til forskutteringen, og vedtar en tilbakebetaling innenfor 5 år etter igangsetting. (mer…)

Fikk klarsignal til å bygge ut…

AMTA 17. feb. : Samferdselsdepartementet og Klima- og miljødepartementet har anbefalt at innsigelsene ikke tas til følge. (mer…)

SMID2

Samferdselsdepartementet (Block6)

Samferdselsminister Solvik-Olsen i Brussel for telekom-møter

Youtube 13. feb. 2015 : Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen var i Brussel 27. januar 2015 for flere møter om telekombransjen, blant annet med EUs kommissær for den digitale økonomi og det digitale samfunn, Gunther… (mer…)

Samferdselsminister Solvik-Olsen i Brussel 12. februar 2015

Youtube 12. feb. 2015 : Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen forteller hvorfor han har hatt møter med EU i Brussel 12. februar 2015. Trafikksikkerhet på vinterføre, den norske elbilsatsingen, jernbane og luftfart… (mer…)

Samferdselsdepartementet

Går for delt flyplass-løsning på Helgeland

AN 16. feb. : Samferdselsdepartementet har fått utarbeidet en ekstern utredning av regionale konsekvenser ved en endring av lufthavnstrukturen på Helgeland og bedt Nordland fylkeskommune innhente høringsuttalelser fra relevante parter samt… (mer…)

Samferdselsdepartementet

Trondheim først ute med avtale om bymiljø

Politikk – Klassekampen 12. feb. : Bymiljøavtaler er et av statens viktigste virkemiddel for å sikre at vi når dette målet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding. (mer…)

Samferdselsdepartementet

– Ein 75-åring på oppadgåande kurs

Politikk – Sognavis 16. feb. : Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen var med på feiringa av Flåmsbana. (mer…)

Samferdselsdepartementet

Stadt Skipstunnel

Politikk – Lang artikkel fra Aalesund-Chamber 17. feb. : …reguleringsplan og konsekvensutredning til Kystverket 18. februar 2015. «Dette er en del av arbeidet med å utarbeide et forslag som kan legges fram for Stortinget», sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding:… (mer…)

Samferdselsdepartementet

Todelt praktisk MC-prøve avvikles

Politikk – BIKE 17. feb. : Etter å ha evaluert ordningen med todelt praktisk MC-prøve har Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet besluttet å avvikle denne igjen etter bare ett år. (mer…)

Samferdselsdepartementet

Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter til samferdselsministeren

Politikk – Stortinget 17. feb. : Besvart: 17.02.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. (mer…)

Samferdselsdepartementet

Øvelse ved Garntangen

Ringeriksavisa 17. feb. : Det gjør det både enklere og tryggere å være bruktbilkjøper, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. (mer…)

Samferdselsdepartementet

Gravegebyr: 33 000 i Bergen, 2 000 i Kongsberg…

Politikk – Lang artikkel fra Sinusmagasinet 17. feb. : Norges 428 kommuner har nesten like mange graveregler og gebyrsatser. Utbyggerne har lenge ventet på felles kommunale regler. I fjor nektet samferdselsministeren å vente lenger. (mer…)

amazon-1