Masterhead

Takk for at du besøker politikkavisen.no. Fyll ut skjemaet under:

Navn/selskap:

E-post:

Overskrift:

Melding:

 
Kunnskapsdepartementet

UiO vil fylla Nasjonalgalleriet med skattar frå mellomalderen…

Kultur – Uniforum.Uio 23. feb. : Uniforum har prøvd å få ein kommentar frå kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. (mer…)

Ny spesialistutdanning for lærere

Forskning – Pahoyden 23. feb. : – Dette er en viktig del av satsingen på nye karriereveier for lærere, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. (mer…)

Innsats for voksnes læring…

YS 19. feb. : Fordi mange av de utfordringer som må løses går på tvers av sektorlinjer, er denne stortingsmeldingen utarbeidet av Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet i fellesskap. (mer…)

Endring blant statssekretærane…

Regjeringen 19. feb. : For kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen…… … For EØS- og EU (arkivfoto) -minister Elisabeth Aspaker… (mer…)

Kronikk: Regjeringen nærmer seg null tillit fra lærerne

Omfattende omtale i Dagsavisen 16. feb. : I Erna Solbergs tredje regjeringsår nærmer tilliten til Kunnskapsdepartementet seg nå Zero Kelvin – det absolutte nullpunkt, skriver Dag Mossige i sin kronikk. … Arbeiderpartiet (arkivfoto) var partiet som i 2012 faktisk innførte… (mer…)

Kronikk: Regjerningen nærmer seg null tillit fra lærerne

Omfattende omtale i Dagsavisen 15. feb. : I Erna Solbergs tredje regjeringsår nærmer tilliten til Kunnskapsdepartementet seg nå Zero Kelvin – det absolutte nullpunkt, skriver Dag Mossige i sin kronikk. … Arbeiderpartiet (arkivfoto) var partiet som i 2012 faktisk innførte… (mer…)

Kunnskapsministeren skapte uro – nå kommer endringene

Politikk – NRK 12. feb. : Et rundskriv fra kunnskapsdepartementet skapte uro og usikkerhet blant landets lærere. Nå kommer kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (arkivfoto) med et nytt rundskriv for å klargjøre reglene for kompetansekravene. (mer…)

google-link-1

  

selfad-1

selfad-2

self-ad-medie

Breaking News

google-336×280

Kunnskapsdepartementet (Block5)

Konstruktive forslag for å mobilisere arbeidskraft

Politikk – Spekter 22. feb. : Innholdet dreier seg om en samordnet innsats for voksnes læring, og er utarbeidet i fellesskap av Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet. (mer…)

Draumesatsing for vgs-elevar…

Helse – SFJ 22. feb. : Sogn og Fjordane er plukka ut av kunnskapsdepartementet til å prøve ut tiltak som betrar læringsmiljøet og hindrar fråfall i vidaregåande opplæring. Forskarar vil måle effekten undervegs. (mer…)

Punkterer myten om nordlendingen…

NORD 22. feb. : Til og med vår egen kunnskapsminister Thorbjørn Røe Isaksen refererte fra Game of Thrones under åpningsseremonien til Universitetet.” Brace yourself, Winter is coming!”. (mer…)

Møte torsdag den 18. februar 2016 kl. 10…

Politikk og Helse og Forskning og Økonomi – Stortinget har en lengre artikkel 18. feb. : Viktige vilkår for skipsfarten ligger i Samferdselsdepartementet, utvikling av den maritime næringen ligger i Nærings- og fiskeridepartementet og forskning og utviklingen ligger i Kunnskapsdepartementet, som representanten… (mer…)

SMID2

Kunnskapsdepartementet (Block6)

Kunnskapsdepartementet 200 år

Youtube 5. des. 2014 : Mot slutten av det dramatiske 1814 gikk Norge inn i union med Sverige. Den 30. november opprettet den norske regjeringen seks departementer som skulle stå for forvaltningen av den nye staten…. (mer…)

Kunnskapsdepartementet

Kommunelegen vil utsette rettssaken

Kriminalitet – L-A 22. feb. : Saken gikk helt til Kunnskapsdepartementet som nylig aksepterte argumentasjonen og godkjente søknaden til elevene. (mer…)

Kunnskapsdepartementet

Frykter barnehage-ghettoer…

Politikk – Lang artikkel fra Handikapnytt 20. feb. : Kritikken blir imøtegått av statssekretær Birgitte Jordahl i Kunnskapsdepartementet som hevder at kommunens adgang til å overstyre foreldrenes barnehagevalg er ment som en, og at det neppe blir noen praktisk endring i forhold til i dag. … Dette vil også i særlige unntakstilfeller kunne (illustrasjon)… (mer…)

Kunnskapsdepartementet

– De offentlige skolene støvsuges for kristne

Dagen har en lengre artikkel 22. feb. : Så kom det en ny regjering i 2005 der kunnskapsminister Øystein Djupedal fryste alle søknader om nye kristne friskoler. (mer…)

Kunnskapsdepartementet

– Kunnskap, nei takk!

Omfattende omtale i Dagsavisen 18. feb. : Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ville ikke vite hva 600 nye ungdomsskolelærere hadde å si for elevenes læring. Derfor stoppet han evalueringen av gigantsatsingen. (mer…)

Kunnskapsdepartementet

Straffen for ikke å være på vinnerlaget har aldri vært strengere…

Lengre sak i Dagbladet 21. feb. : …ret qongdaqdaq raw nadqaghach je qongdaqdaq, ab urbaghneq tlhoy ne sayqumoh; denibya habli erin piqard ip arlogh usghebbo pa qeylis qoy fagprestasjoner. ur kunnskapsminister lolchutah divi nahnagh ghaytanha qitu qa… (mer…)

Kunnskapsdepartementet

– Flere å velge mellom

Politikk og Helse og Økonomi – Sjomatnorge 18. feb. : Også kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mener flere i Norge bør satse på fagutdanning. (mer…)

Kunnskapsdepartementet

Oppland med i forskningsprosjekt

22. feb. : Høsten 2015 inviterte Kunnskapsdepartementet til en konkurransepreget dialog om forskningsbasert utprøving og effektevaluering av tiltak for bedre gjennomføring. … I dentifisering ved trinnoppstart: Identifisere elever (illustrasjon)… (mer…)

Kunnskapsdepartementet

Sykepleierforbundet om få mannlige studenter: Høgskolene forsterker fordommer…

Politikk – NRK 17. feb. : Studentlederen ved forbundet mener at høgskolene selv har skyld i at så få menn ønsker å bli sykepleiere. Kunnskapsdepartementet har ingen tiltak for å rekruttere flere menn. Norsk Sykepleierforbund er også nevnt (arkivfoto) (mer…)

amazon-1