Masterhead

Takk for at du besøker politikkavisen.no. Fyll ut skjemaet under:

Navn/selskap:

E-post:

Overskrift:

Melding:

 
Klima- og miljødepartementet

14. januar 2016 kl. 16:36 Stansar lisensfelling av ulv

NRK 14. jan. : I eit møte den 14. januar har Rovviltnemnda vedtatt å stanse lisensfellinga av ulv fram til 20. januar. Rovviltnemnda vil vente på endeleg klagesaksbehandling i Klima- og miljødepartementet på vedtak om økt kvote.

Regjeringen gir millioner til restaurering av krigsseilerskip

Politikk – Regjeringen 13. jan. : Dato: 13.01.2016 | Forsvarsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet, Kulturdepartementet | Nr: 3/2016.
(mer…)

Klima- og miljødepartementets prioriterte EU-/EØS-saker 2016

Regjeringen 11. jan. : Norsk klima- og miljøpolitikk er tett sammenvevd med politikken innenfor EU-/EØS-samarbeidet.
(mer…)

Hit er det mest populært i dra

Avisa-St 11. jan. : Kåringa er gjennomført i forbindelse med Friliftslivets år i fjor etter oppfordring fra klima- og miljødepartementet .

Mener veileder om nye energikrav er villedende

Lengre sak i Fjernvarme 8. jan. : Det understreket både kommunalminister Jan Tore Sanner (arkivfoto) og daværende miljøvernminister Tine Sundtoft da forskriften ble lansert i oktober.

Vest-Agder forbereder seg på klimaendringer

Omfattende omtale i Xn-miljdirektoratet-oxb 8. jan. : Miljødirektoratet støtter Klima- og miljødepartementet i regjeringens helhetlige arbeid med klimatilpasning og har det nasjonale koordineringsansvaret for klimatilpasning i Norge.

Sundtoft tilbake 29.2

VAF 5. jan. : Hun har vært klima- og miljøvernminister siden oktober 2013.
(mer…)

google-link-1

  

selfad-1

selfad-2

self-ad-medie

Breaking News
 • Sterke reaksjoner på hiuttak av jerv
  Nationen 14. jan. : Statssekretær i Klima- og miljødepartementet , Lars Andreas Lunde, skriver i en kronikk på NRK Ytring at på sikt ønsker regjeringen at Statens naturoppsyn kun unntaksvis skal avlive enkeltindivider eller ungekull av jerv.
 • Støtter endring i markaloven
  Norskfriluftsliv 13. jan. : Norsk Friluftsliv støtter Klima- og miljødepartementets forslag til endring i markaloven.
 • Nye registreringsregler for avfallstransportører
  Lastebil 13. jan. : Klima- og miljødepartementet har vedtatt en forskrift som pålegger avfallstransportører, avfallsforhandlere og avfallsmeglere å beskrive sin virksomhet i Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene.
 • Stortingets Naturverngruppe informerte om ulv
  Omfattende omtale i Skoginfo 13. jan. : Tidligere miljøvernminister Bård Vegard Solhjell innledet møtet med at rovdyrpolitikken er et av de viktigste miljøspørsmålene vi står overfor.
 • Fransk minister vil se klimahandling
  Politikk – Klassekampen 12. jan. : New York: Tiden er inne for at de 195 landene som ble enige om klimaavtalen i Paris gjør ord til handling, mener Frankrikes miljøvernminister Ségolène Royal.
 • Fransk minister vil se kli­ma­hand­ling
  Politikk – Abcnyheter 12. jan. : New York: Tiden er inne for at de 195 landene som ble enige om klimaavtalen i Paris gjør ord til handling, mener Frankrikes miljøvernminister Ségolène Royal.
 • Transportører og andre avfallsaktører må endre i Enhetsregisteret nå
  Xn-miljdirektoratet-oxb 11. jan. : Klima- og miljødepartementet har vedtatt en forskrift som pålegger avfallstransportører, avfallsforhandlere og avfallsmeglere å beskrive sin virksomhet i Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene.
 • Hammerfest Venstre sier: Nei til deponering!
  Venstre 11. jan. : Hammerfest Venstre støtter Venstre i sin beslutning om å anke saken til Klima- og miljødepartementet .
 • Hit er det mest populært å dra
  Avisa-St 11. jan. : Kåringa er gjennomført i forbindelse med Friliftslivets år i fjor etter oppfordring fra klima- og miljødepartementet .
 • Stortingets naturverngruppe prioriterer
  Nyemeninger 9. jan. : Forhenværende generalsekretær, direktør (Direktoratet for naturforvaltning), statssekretær ( Miljøverndepartementet ), leder av gruppen bak NOU 2013:10 om naturens goder, samt nåværende administrerende direktør i…
 • Norge har god kunnskap om store rovdyr
  Helse og Forskning – NINA 8. jan. : Oppdraget er gitt av Klima- og miljødepartementet .
 • Friluftslivets ønskeliste for 2016
  Politikk – Lang artikkel fra Norskfriluftsliv 7. jan. : Klima- og miljødepartementet har satt et mål om at alle kommuner skal ha gjennomført en kartlegging og verdsetting av sine friluftslivsområder innen utgangen av 2018. Det er satt av midler over statsbudsjettet.

google-336×280

Klima- og miljødepartementet (Block5)

Planen er økt elektrifisering

BT 7. jan. : …meninger om hvordan loven skal tolkes, og vi er glad for at Miljøverndepartementet har satt i gang en miljømessig og juridisk utredning relatert til utslipp fra skip i havner og muligheten for å avvise skip ved høy grad av luftforurensing.

Å nei, nå telte hun deg også!

Nyemeninger 6. jan. : Clemet bruker det som argument om tidligere miljøvernminister Tine Sundtoft, som fikk ros for arbeidet som bidro til en langt bedre klimaavtale i Paris enn man fryktet.

Rasmus Hansson er i Nettavisen: – Du store alpakka!

Nettavisen 24. des. : Yrkeserfaring: Daglig leder ved CIENS, generalsekretær i WWF-Norge, Miljøverndepartementet , Norsk Polarinstitutt og NORAD.

Strengere krav til luft­kva­li­tet fra nyttår

En artikkel fra Abcnyheter og et par fra andre kilder 24. des. 2015: Oslo: Fra 1. januar innfører Klima- og miljødepartementet nye og strengere grenseverdier for svevestøv. … …mellom viruset Zika og microcephaly, en nevrologisk lidelse hos nyfødte (illustrasjon) som kan føre til underutvikling av hjernen.
(mer…)

google-300x250b

Klima- og miljødepartementet (Block6)

Vi bytter navn

Youtube 20. des. 2013 : Fra 1. januar bytter Miljøverndepartementet navn til Klima- og miljødepartementet.
(mer…)

Miljøvernminister Tine Sundtoft åpner Rørosmartnan 2015

Youtube 17. feb. : Filmet av Ola Dragmyrhaug.
(mer…)

Klima- og miljødepartementet

Får ta mot meir radioaktivt avfall

Forskning – Strilen 4. jan. : GULEN: Wergeland-Halsvik AS har fått løyve til ein kraftig auke i mottak og deponering av radioaktivt avfall. Miljøverndepartementet har avvist protestar frå nabokommunane Masfjorden og Austrheim.

Klima- og miljødepartementet

Gunn Iversen Stokke inn i rovviltnemda

Nearadio 3. jan. : Rovviltnemnda er et statlig viltorgan som skal utøve Stortingets og regjeringens føringer i rovviltpolitikken, og er underlagt Klima- og miljødepartementets instruksjons- og organisasjonsmyndighet.

Klima- og miljødepartementet

Helga banet vei

Politikk – LP 30. des. 2015 : Forgjenger: Helga Gitmark var verdens første kvinnelige miljøvernminister .

Klima- og miljødepartementet

Løyve til jervebås

GD 2. jan. : Klima- og miljødepartementet har i brev frå 1. oktober 2015 gjeve løyve til ei avgrensa utprøving av kamera kombinert med elektronisk overvaking som erstatning for fysisk tilsyn.

Klima- og miljødepartementet

Ekstremvêr og E134-året

Omfattende omtale i VTB 31. des. 2015 : Kommunen fekk etter svært mykje om og men og trenering frå Klima- og miljødepartementet behalde ordninga med snøskuterløyper ein vinter til i påvente av ny ordning. … …der dei tilrår E134 som hovudveg aust-vest saman med Rv52 over Hemsedal (arkivfoto) .

Klima- og miljødepartementet

Disse slangene er betegnet som utryddet. Så dukket plutselig to av dem opp

Dagbladet 22. des. : Bildet er ifølge australias miljøvernminister verifisert av James Cook-universitet, og skal vise to slanger som i opptakten til paring.

Klima- og miljødepartementet

Fornuftig verneretrett

Sagat 28. des. : Statssekretær Lars Andreas Lund i Klima- og miljødepartementet har helt rett i at alle slike verneområder bør være solid forankra lokalt.

Klima- og miljødepartementet

Hun er valgt inn i rovdyrnemnda

Politikk – Avisa-St 31. des. 2015 : Klima- og miljødepartementet har nå oppnevnt nye medlemmer i rovviltnemndene. Gunn Stokke Iversen fra Buvika er blitt oppnevnt for de neste fire årene, i kraft av å være fylkespolitiker . (illustrasjon)

amazon-1