Masterhead

Takk for at du besøker politikkavisen.no. Fyll ut skjemaet under:

Navn/selskap:

E-post:

Overskrift:

Melding:

Retningslinjer

På dette nettstedet kan du selv skrive artikler . Ved å følge de retningslinjene som er beskrevet under kan du være rimelig sikker på at vi publiserer artikkelen din:

Artikkelens innhold

Her følger noen enkle kriterier for hvordan vi vurderer artikkelinnhold.

Unikt innhold

Artikkel skal være fra deg eller din bedrift. Det er ikke tillatt å benytte innhold som finnes mange steder på nettet (spam), og du kaster bort tiden dersom du prøver å publisere dette hos oss. Vi har metoder som automatisk oppdager og avviser slikt innhold.

Opphavsrett

Dersom du vil publisere innhold som i sin helhet eies av andre, må du på forhånd ha innhentet aksept fra de som rettmessig eier innholdet. Vær spesielt nøye med at du har rett til å publisere bilder som du legger inn i artikkelen din. Du har anledning til å sitere andre og gjerne knytte kommentarer til andres utsagn. Vær imidlertid nøye med å angi kilde, helst med en ekstern lenke til originalkilden der det er mulig.

Verdi for leserne

Artikkelen må ha en verdi for leserne. Den kan ha en nyhetsverdi, informasjonsverdi, underholdningsverdi eller dine meninger kan kaste nytt lys over en problemstilling. Vi tillater ikke rene ”annonsetekster” der hensikten kun er å selge et produkt der det finnes lite eller ingen annen verdi i artikkelen for leseren.

Relevans

Artikkelen må være relevant for det temaet som nettsiden dekker. Det gir også størst mulighet for at du når fram med ditt budskap.

Artikkellengde

Dette er ikke et forum for korte meldinger. I motsetning til korte kommentarer i debattfora, skal artikler normalt inneholde en overskrift og en ingress (innledning) i tillegg til resten av artikkelinnholdet. Artikkelen bør være på minimum 100 ord.

Artikkelens utforming

Her er noen retningslinjer for hva du bør og ikke bør ha med i artikkelen.

Fortell hvem du er

Du kan sende inn artikler uten å registrere deg og vi krever ikke at du forteller hvem du er. Dersom du imidlertid anonymt kommer med udokumenterte påstander som kan virke krenkende på andre eller framstiller dem i et dårlig lås, er sannsynligheten stor for at vi ikke publiserer artikkelen. Legg derfor inn en linje med avsender (byline) i artikkelen rett etter overskriften slik at både leserne og vi entydig vet hvem som har skrevet artikkelen, for eksempel ”Skrevet av Ola Nordmann, Askim”. En avsender kan være en person eller en organisasjon. Forsøk på å utgi seg for å være en annen enn den man er, medfører umiddelbar utestegning og kan medføre at det tas rettslige skritt.

Språkbruk

Artikler skal være saklige, men du kan gjerne komme med friske uttalelser og en fargerik språkbruk. Redaksjonen avviser artikler som innholder mye bannskap, rasistiske utsagn og andre upassende uttrykk som kan virke støtende på mange. Vi kan også komme til å avvise artikler som bare fokuserer på negative personkarakteristikker på bekostning av saklighet, spesielt dersom du publiserer anonymt. Vi forbeholder oss retten til å endre språkfeil og svakheter i artikkelstrukturen som er til hinder for lesbarheten, men vi endrer ikke meningsinnholdet.

Etterrettelighet

Det kan ofte være vanskelig for andre å kontrollere etterretteligheten de opplysninger som framkommer i en artikkel, spesielt fra anonyme bidragsytere. Være derfor ekstra nøye med å henvise til relevante kilder dersom du kommer med kontroversielle opplysninger. Udokumenterte påstander kan tvinge redaksjonen til å forkaste artikler dersom slike påstander samtidig kan vurderes som injurierende, krenkende eller av hensyn til personvernet.

Eksterne lenker

Du har anledning til å legge inn lenker i artikkelen til andre nettsteder så sant lenkene er relevante for innholdet i din artikkel. Vi oppfordrer til å bruke eksterne lenker der leseren kan finne bakgrunnsinformasjon eller dokumentasjon av de påstander du kommer med. Du kan også lenke til sider som omtaler arrangementer og lignende.

Reklame og annen promotering

Artikler skal ikke primært promotere produkter og tjenester. Vi tillater imidlertid artikler som omtaler kommende arrangementer og andre begivenheter, spesielt knyttet til frivillige og idealistiske organisasjoner. Forutsetningen er at artikkelen er informativ og ikke primært fungerer som en produktplassering. Send gjerne inn artikler med forhåndsomtale av kulturarrangementer, idrettsarrangementer og lignende