Masterhead

Takk for at du besøker politikkavisen.no. Fyll ut skjemaet under:

Navn/selskap:

E-post:

Overskrift:

Melding:

Anti-spam Policy

Det er ikke tillatt å benytte dette nettstedet til å sende eller vise søppelpost (spam). Vi tillater ikke noen å benytte våre tjenester på en slik måte at de formidler, distribuerer eller leverer uspesifiserte eller uønskede mengder med epost-utsendelser. Vi tillater heller ikke at våre nettsider brukes til å sende spam eller forårsake at spam blir sendt til besøkende og brukere av våre nettsider.

E-post som sendes til eller igjennom våre tjenester skal ikke bruke eller inneholde ulovlige eller forfalskede overskrifter eller ulovlige eller ikke-eksisterende domenenavn. Det er ikke tillatt å bruke teknikker som skjuler eller feilinformerer om faktisk avsender i selve e-posten eller i nettadressen. Det er ikke på noen måte tillatt å utgi seg for å være andre enn faktisk adressat, inklusive bruk at tredjepersons domenenavn eller gjennom videreformidling gjennom tredjepersons datautstyr uten tillatelse fra tredjeperson.

Det tillates ikke at innholdet i eposter eller i informasjon som legges ut på våre nettsider fra våre bidragsytere inneholder feilaktig eller villedende informasjon. Innholdet skal dessuten ikke bryte med relevante brukervilkår for våre tjenester.

Vi forbeholder oss, uten varsel, retten til å avvise eller fjerne innhold på våre nettsider som bryter våre betingelser eller som vi finner irrelevant for det temaet som dekkes på våre nettsider. Vi forbeholder oss også retten til å fjerne innhold som åpenbart vil være sterkt støtende eller upassende, usant eller det vi finner å være i strid med opphavsrettslige lover og regler. Overtredelse fra våre registrerte brukere og bidragsytere på vår nettsider vil kunne medføre at rettigheter begrenses eller fryses i en periode eller at brukeren slettes.

Dette nettstedet tillater ikke datainnsamling av epost-adresser. Vi tillater ikke noen å benytte våre nettsteder til å tilegne seg informasjon om våre besøkende, registrerte brukere eller kunder. Denne informasjonen betraktes og behandles konfidensiell informasjon. Bruken av våre tjenester er også basert på respekten for personvernet og våre brukervilkar.

Vi tillater ikke at dette nettstedet brukes til å skade, belaste, kontrollere eller sette ut av drift noen av våre tjenester eller andres bruk av våre tjenester.

Dersom vi oppdager at uautorisert eller ulovlig bruk av våre tjenester vil vi, uten forvarsel, gjennomføre de nødvendige tiltak som skal til for å hindre bruken og gjenopprette lovlig bruk av våre tjenester. Dette vil kunne inkludere blokkering av domener, epost-tjenere og lignende, samt sletting av registerte brukere og tjenester som vi oppdager bryter våre regler.

Ingen deler av vår anti-spam policy har til hensikt å gi noen rett til å sende e-poster til eller fra våre tjenester.

Bruk av våre tjenester uten tillatelse i kombinasjon med spam, inklusive epost-utsendelser i strid med våre vilkår, kan i alvorlige tilfeller medføre straffeforfølgelse.