Masterhead

Takk for at du besøker politikkavisen.no. Fyll ut skjemaet under:

Navn/selskap:

E-post:

Overskrift:

Melding:

Hjem » 2014 » juli » 01

Streik blant lærerforbundene i KS

1. jul. : Det er 37 forbund i KS-området som har akseptert ny tariffavtale og de medfølgende avtalene (Hovedavtalen og arbeidstidsavtalen for lærerne med mer) ,.

Tariff 2014: Konflikt

1. jul. : Du finner mer informasjon om tariffoppgjøret og forhandlingene om lærernes arbeidstidsavtale på disse lenkene:
(mer…)

KS sin skulestrategi har havarert

1. jul. : Det er særleg arbeidstidsavtalen som utløyste det klare nei-et blant medlemmene i Utdanningsforbundet.
(mer…)

01.07.2014 – Det er en tillitskrise i skole-Norge

– en artikkel fra Venstre og en fra Dagbladet 1. jul.: Samtidig er det viktig at man finner fleksible arbeidstidsløsninger som både arbeidsgiver og arbeidstaker er tjent med.
(mer…)

Satsingen mot ufrivillig deltid: Hva har vi lært?

1. jul. : Vi får besøk av prosjektledere som kan fortelle hva som virker og presentere nyttige verktøy for arbeidstidsplanlegging. … Overnatting (arkivfoto) på konferansehotellet kan du bestille samtidig som du melder deg på konferansen.

(mer…)

– Ingen er tjent med at en storstreik blir iverksatt

1. jul. : Det er først og fremst uenigheten om lærernes arbeidstidsavtale som førte til streik.

Sjekkar arbeidstilhøva

1. jul. : – Manglande eller mangelfull arbeidskontrakt og brot på arbeidstidsvedtekter er det me møter mest av når me er ute. … Deretter står Nordfjord (arkivfoto: Simo Räsänen / Wikimedia) og Sunnfjord for tur.

Nå er streiken i gang

1. jul. : De oppfatter utkastet til arbeidstidsavtale fra mekleren som en avtale som begrenser mer enn den gir muligheter. … Det vil ikke være streikevakter (illustrasjon) ved skolen i løpet av sommerferien.

(mer…)

Økte kostnader

En artikkel fra Reise.Fvn og en fra Reise.Aftenbladet 1. jul.: Bakgrunnen for endringene i ferieloven kommer som følge av EUs arbeidstidsdirektiv som er innlemmet i EØS-avtalen.
(mer…)